PRACUJ PODLE PRAVIDEL

Chceš, aby vedení pochopilo, že tvá práce je pro firmu nezbytná?

Chceš dostávat mzdu za skutečně odvedenou práci?

Pak existuje jediné řešení:

PRACUJ PODLE PRAVIDEL

PRACUJ PODLE ROZVRHU PRÁCE, PŘESČASOVOU PRÁCI EVIDUJ A VYKAZUJ

Není důvod pracovat zadarmo

DODRŽUJ PŘESNĚ POSTUP PŘEDÁNÍ, VŽDY SI ZKONTROLUJ PŘEBÍRANÉ ZÁSILKY A MATERIÁL

Co si nezkontroluješ a skutečně nepřevezmeš, to zaplatíš

VYŽADUJ, ABY VYÚČTOVÁNÍ VŽDY PROBÍHALO ZA FYZICKÉ PŘÍTOMNOSTI OBOU STRAN

Cokoliv chybí, to platíš ze své kapsy

DODRŽUJ PŘESTÁVKY A VÁHOVÉ LIMITY

Chráníš sebe a své zdraví

CHRAŇ SEBE A SVÉ PENÍZE

VŽDY PRACUJ PODLE PRAVIDEL