PROHLÁŠENÍ AKTIVU ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ POŠTY

5. dubna 2023

Ztrátové veřejné poštovní služby jsou dlouhodobě ze strany státu nedostatečně financovány. Česká pošta se posledních pět let potýká s velkými finančními problémy. Od roku 2018 zrušila více než 7000 pracovních pozic, změnami organizace práce dosáhla každoroční úspory ve výši miliardy korun a pořád to nestačí. Požadujeme změnu financování veřejných poštovních služeb tak, aby Česká pošta byla stabilním podnikem a její zaměstnanci pracovali za důstojných mzdových a pracovních podmínek.

Nesouhlasíme s dalšími úspornými kroky České pošty. Zrušení poštovních poboček a zavedení systému doručování D+3 znamená zhoršení dostupnosti a kvality poštovních služeb.

Ohlášené zrušení 2269 pracovních pozic povede ke zvýšení stresu a zátěže zaměstnanců, které jsou už dnes extrémní. A to platí i v případě nyní avizovaného počtu rušených 1600 pracovních míst.

Trváme na stanovení odpovídajícího počtu zaměstnanců s ohledem na objem poskytovaných služeb.

Zaměstnanci musí být chráněni před stresem a nadměrnou zátěží. Už v této době je často kapacitně nemožné dodržovat všechny předpisy a pravidla, které vytvářejí podmínky pro ochranu svěřených hodnot s ohledem na hmotnou odpovědnost zaměstnanců. Všechny vzniklé škody pošťáci zaplatí ze své kapsy. Také musí často pracovat nad rámec stanovené pracovní doby, aby všechno stihli. Už dnes je pošťáků málo a při absencích je to často provozně obtížně řešitelné. Pošťáci mají nízké mzdy a odvádějí pro zákazníky a Českou poštu velmi náročnou a složitou práci. Mají právo na dobré pracovní podmínky a mzdové ohodnocení tomu odpovídající.

Požadujeme důstojné podmínky!

Budeme pracovat podle všech pravidel, pracovně právních předpisů a vnitřních předpisů podniku.

Musíme chránit své zdraví, pracovní podmínky a také svoje těžce vydělané peníze.