Podnikový koordinační odborový výbor Česká pošta, s. p.

P KOV sdružuje a zastupuje zaměstnance a bývalé zaměstnance České pošty, s. p. Na základě kvalitního soustavného sociálního dialogu a dobrých vztahů se sociálními partnery se podařilo v rámci kolektivního vyjednávání vytvořit a uvést do praxe systém dlouhodobých kolektivních smluv.

Podniková smlouva vychází upravuje pracovní a sociální oblast, odměňování, mzdový růst a zlepšování pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců (např. kratší pracovní doba, jeden týden dovolené navíc). Podařilo se dohodnout a prosadit příspěvky v sociální oblasti na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců a finanční kompenzace – vyšší odstupné – při ztrátě zaměstnání v důsledku realizace organizačních opatření a další benefity.

Naše odbory jsou zapojeny do struktur poštovních odborů jak na evropské, tak na celosvětové úrovni.

Bojujeme za lepší podmínky pošťáků!

Naše hodnoty

Hájíme vás
Pomáháme vám
Informujeme vás
Radíme vám
Podporujeme vás

Vedení OS ZPTNS

Bc. Jindřiška Budweiserová, MBA - předsedkyně P KOV
Tel: +420 602 205 860 E-mail: budweiserova.jindriska@cmkos.cz
Jaroslava Fišerová - místopředsedkyně P KOV
Tel: +420 739 679 038 E-mail: Fiserova.Jaroslava@cpost.cz
Bohumila Mäsiarová - místopředsedkyně P KOV
Tel: +420 732 364 698 E-mail: masiarova.bohumila@cpost.cz