BOZP

Svazová inspekce bezpečnosti práce provádí kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u České pošty. Zejména dbá na prevenci, na objektivní vyšetřování pracovních úrazů a nemocí z povolání včetně včasného a správného odškodnění. Kontroluje technickou úroveň a vybavení pracovišť, dodržování hygienických směrnic a nařízení. Poskytování a používání osobních ochranných pracovních prostředků.
Poskytuje členům OS ZPTNS metodickou a poradenskou činnost v otázkách BOZP, pro základní organizace pořádá nejméně 1x ročně seminář.

Spolupracuje se zaměstnavatelem na zajištění a realizaci veřejných prověrek BOZP.

OS ZPTNS pro své členy poskytuje v případě úrazu a úmrtí jednorázovou podporu za podmínek stnovených v základních dokumentech svazu.

Inspektoři

Zobrazit všechny ↓

Dokumenty ke stažení