Jednání P KOV České pošty – 24. 4. 2023

Témata:

►Petice za zachování veřejných poštovních služeb – rekapitulace veškerých aktivit.

►PRACUJ PODLE PRAVIDEL – leták určený zaměstnancům.

►Organizační změny 1. 6. 2023 a k 1. 8. 2023.

►Měsíční vyhodnocení úrazovosti v ČP: leden–březen.

►Nedostatek balíkových doručovatelů.

►Využívání agenturních zaměstnanců a vězňů.

►Pošta Partner+.

►Zásady čerpání z FKSP.

►Zaměstnavatel vydal leták, kde jsou specifikovány všechny benefity a výhody čerpání z FKSP pro zaměstnance České pošty

►Odměňování balíkových doručovatelů.

►17. 5. 2023 se uskuteční standardní společné jednání všech odborových subjektů se zaměstnavatelem

► „Interní kariérní dny ČP“ – uskuteční se 2x v Praze, 1x Ostravě a 1x v Brně.

►15. – 16. 6. 2023 – Svazový seminář pracovní právo.

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂

Zápis z jednání najdete v aktualitách pro členy