Proč být v odborech?

JEDINĚ ODBORY PRO VÁS

Vyjednávají

 • růst mezd
 • zvýšené odstupné
 • lepší pracovní podmínky
 • benefity jako jsou např. stravenky, příspěvky na důchodové spoření či na dovolenou

Zabezpečují

 • kolektivní vyjednávání
 • jednání se zaměstnavatelem
 • vzdělávání členů odborů

Kontrolují

 • stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • dodržování pracovněprávních předpisů
 • plnění závazků kolektivní smlouvy

Poskytují

 • pomoc v obtížných pracovních a životních situacích
 • právní a sociální poradenství

Zastupují

 • své členy v pracovněprávních sporech u soudu

Prosazují

 • tvorbu nových zákonů a jejich důležité změny