Aktiv základních odborových organizací OS ZPTNS působících v České poště

Na jednání, kterého se zúčastnilo více než 120 členů z celé republiky a zástupci vedení České pošty, jsme se zabývali vážnou ekonomickou situací České pošty a především jejími dopady na pošťáky.

Hlavním tématem byly avizované organizační změny. Nesouhlasíme s rušením pracovních míst, je to další úsporné opatření České pošty. Zrušení 300 poštovních poboček a zavedení systému doručování D+3 znamená zhoršení dostupnosti a kvality poštovních služeb. Masivní rušení pracovních míst povede ke zvýšení stresu a zátěže zaměstnanců, které jsou už dnes extrémní. Bez změny systému financování veřejných poštovních služeb nebudou mít dlouhodobější efekt.

PROHLÁŠENÍ AKTIVU se týká ochrany pošťáků, kteří dlouhodobě pracují v extrémním stresu.

Budeme pracovat podle všech pravidel, pracovně právních předpisů a vnitřních předpisů podniku.

Musíme chránit své zdraví, pracovní podmínky a také svoje těžce vydělané peníze.

PRACUJ PODLE PRAVIDEL