Poděkování

Milé kolegyně, milí kolegové,

další náročný rok se chýlí ke konci, organizační změny pokračují a pošťáků je zase o něco méně. Úspory spojené s propouštěním znamenají nadměrnou zátěž pro pošťáky a zároveň ohrožují kvalitu poštou poskytovaných služeb.

Ekonomická situace České pošty se přes všechna úsporná opatření zhoršuje, podnik bude i v letošním roce hospodařit s velkou ztrátou. Hlavní příčinou je státem špatně nastavený systém financování univerzálních služeb. Dlouhodobě upozorňujeme na chybný systém, na který doplácejí především pošťáci. Stát situaci pošty a veřejných poštovních služeb neřeší přes všechny naše apely.

Přistoupili jsme proto k Petici za zachování veřejných poštovních služeb, abychom donutili stát se konečně situací pošty a pošťáků zabývat. Už máme více než 25 000 podpisů a zástupci státu a zákonodárci budou muset problémy poštovních služeb, pošťáků a České pošty řešit.

Především díky jednání našich odborů se zaměstnavatelem byly ve vnitřních předpisech garantovány i v roce 2022 dříve vyjednané výhody, i když bohužel nemáme uzavřenou kolektivní smlouvu. Stále je vyjednáno zvýšené odstupné v závislosti na odpracované době, odchodné při zdravotních potížích, sjednaná doba na očistu, týden dovolené navíc, pracovní volno navíc, zvýšené příplatky a stravné při pracovních cestách, stravenky v hodnotě 90 Kč, kdy zaměstnanec zaplatí jen 20 Kč. Sjednané je pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnanců způsobenou zaměstnavateli, příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění. Z FKSP dostávají pošťáci příspěvek na individuální rekreaci a na rekreaci dětí, peněžité dary k pracovním a životním výročím a odchodu do důchodu a sociální výpomoci a půjčky do výše 15 000 Kč. Mzdy se v letošním roce z finančních důvodů nepodařilo zvýšit, ale vyjednali jsme alespoň mimořádné odměny ve výši 8 600 Kč. Vyjednávání o pracovních podmínkách a o mzdách pro rok 2023 budou v novém roce pokračovat.

Díky každému členovi našich odborů jsme silný sociální partner, děláme maximum, abychom i ve špatné ekonomické situaci podniku pošťáky co nejvíce ochránili.

Chci Vám všem moc poděkovat a přeji Vám a Vašim rodinám klidné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, lásky, pohody, štěstí a radosti 😊

Jindřiška Budweiserová