Jednání P KOV České pošty – 19. 12. 2022

Témata:

►Petice za zachování veřejné poštovní služby – již cca 24 500 podpisů.

►Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2023 na 17 300 Kč, tedy o 1 100 Kč

►Informace k výběrovému řízení na post generálního ředitele České pošty

►Dozorčí rada ČP se zabývá transformací a strategií pošty.

►Slučování městských poboček ČP.

►Výběrové řízení na Outsourcing dopravy nad 3,5t, připravuje se nová smlouva

►Jednání 14. 12 2022 se zástupci provozu.

►Měsíční vyhodnocení pracovních úrazů – období leden-listopad.

►Škodní komise.

►Společné jednání o mzdách k 1. 4. 2023  a o návrhu rozpočtu FKSP pro rok 2023.

►Projednání a schválení dokumentů.

Statut Podnikového koordinačního odborového výboru, Česká pošta

Jednací řád Podnikového koordinačního odborového výboru, Česká pošta

Zásady hospodaření podnikového koordinačního odborového výboru, Česká pošta

►Volba předsedy a místopředsedů P KOV ČP, volba zástupce P KOV ČP do Rady OS ZPTNS

►Vydávání časopisu PTN ECHO v roce 2023 a dalších let (papírová forma, digitální forma)

►Pass Machine – digitální členské karty (digitální identifikace s čárovým kódem).

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂

Zápis z jednání najdete v aktualitách pro členy