Petice za zachování veřejných poštovních služeb

Dnes jsme předali Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny PČR a Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR „Petici za zachování veřejných poštovních služeb“, kterou podepsalo 27 563 zaměstnanců České pošty a občanů České republiky.

Česká pošta musí dle zákona poskytovat služby, které jsou ztrátové. Systém úhrady nákladů základních poštovních služeb je nespravedlivě nastavený, Česká pošta dotuje veřejné služby každý rok v řádu stamilionů korun! Důsledkem je vážná ekonomická situace podniku, která se promítá nejen do rozvoje podniku a jeho služeb, ale hlavně do odměňování pošťáků a jejich pracovních podmínek.

Ekonomická situace České pošty je vážná, a ještě vážnější je, že se podnik do finančních potíží dostal především v důsledku nespravedlivě nastaveného sytému úhrady nákladů univerzální služby. Zákon Poště ukládá poskytování služeb, které jsou ztrátové, a poskytované kompenzace tyto ztráty pokrývají jen z části. Česká pošta dotuje veřejné služby každý rok v řádu stamilionů korun! Důsledkem dlouhodobého poskytování ztrátových služeb je podinvestování podniku, chybějící finance se negativně promítají nejen do rozvoje podniku a jeho služeb, ale hlavně do odměňování pošťáků a jejich pracovních podmínek.

Nastavení spravedlivého systému pro poskytování veřejných poštovních služeb se snažíme dosáhnout dlouhou dobu, jednáme jako seriózní a odpovědný sociální partner s vedením podniku i se zakladatelem. Pošta udělala zásadní změny v posledních čtyřech letech. Uspořila v ročních nákladech 1 miliardu korun, a přesto to nestačí! Bylo zrušeno více než 7000 pracovních míst, pro pošťáky to znamená velký stres, obrovskou zátěž a obavy. Pošťáci pracují pro občany našeho státu! Zaslouží si lepší mzdy i pracovní podmínky!

Stát, jako vlastník podniku, musí nastavit spravedlivé podmínky pro poskytování veřejných poštovních služeb srovnatelně s ostatními veřejnými službami. Pošta funguje v konkurenčním podnikatelském prostředí, nemůže být takto zatížena.

Situace je vážná, veřejné poštovní služby a Česká pošta jsou v ohrožení. V říjnu 2022 jsme sestavili Petici za zachování veřejných poštovních služeb, ve které vyzýváme Vládu České republiky, Poslaneckou sněmovnu PČR a Senát PČR, aby se vážně zabývaly podmínkami veřejných poštovních služeb a situací České pošty. Je nezbytné, aby stát konečně řešil situaci České pošty a nastavil férový a ekonomicky udržitelný systém pro veřejné poštovní služby ve prospěch občanů České republiky.

Petici podepsalo 27 563 zaměstnanců České pošty a občanů České republiky, a tak máme reálný základ pro její projednání všemi oslovenými institucemi.