Petice za zachování veřejných poštovních služeb

4. dubna 2023 byla naše petice projednávána v Senátu – jednání u Kulatého stolu s paní senátorkou J. Vítkovou, místopředsedkyní Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu, za petenty J. Budweiserová, za účasti zástupců MV, MF, MPO, ČP, ČTÚ, ČMKOS, zástupců místních samospráv, obcí a dalších