Jednání P KOV České pošty – 27. 3. 2023

Témata:

►14. března 2023 – Veřejné slyšení v PS ČR k „Petici za zachování veřejných poštovních služeb“,

►4. dubna 2023 bude naše petice projednávána v Senátu – jednání u Kulatého stolu.

►Petice ČMKOS NE důchodu v 68 – předána PSP ČR s 81 081 podpisy.

►29.3. 2023 – jednání zástupců odborových organizací se zaměstnavatelem za účasti generálního ředitele – informace o připravovaných změnách

►31.3. 2023 – seminář v Poslanecké sněmovně – představení transformace České pošty.

►Česká pošta se chystá zavřít 300 poboček.

►Organizační změny v ČP – hromadné propuštění k 1. 7. 2023

►Žádost P KOV zaměstnavatele o stanovení personálních kapacit s dle normování spotřeby práce.

►FKSP, včetně zásad hospodaření.

►Připomínky ze strany P KOV k odměňování balíkových doručovatelů.

►PRACUJ PODLE PRAVIDEL  

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂

Zápis z jednání najdete v aktualitách pro členy