Jednání P KOV České pošty – 30. 1. 2023

Témata:

►Petice za zachování veřejných poštovních služeb – 11. 1. 2023 odeslány dopisy premiérovi a předsedům petičních výborů Parlamentu ČR, předsedovi Petičního výboru Tomio Okamurovi, v Senátu PČR paní senátorce Jaromíře Vítkové.

►Veřejné slyšení v PS proběhne dne 14. 3. 2023.

►Generální ředitel České pošty – vyhlášení výsledku výběrového řízení by mělo být zveřejněno 31. 1. 2023

►Strategie České pošty – o situaci České pošty jednali předsedové koaličních stran.

►Datové schránky – povinně zřízeny i odborovým organizacím.

►Organizační změny k 1. 5. 2023.

►Pomoc a podpora zaměstnancům pošty – z prostředků FKSP, a také je možnost pomoci z Nadace ČP.

►Jednání o mzdách – proběhne 1. 2. 2023, společně s projednáváním rozpočtu FKSP pro rok 2023.

►Škodní komise.

►Mobilní pošta – zájem ze strany starostů obcí.

►Evidence pracovní doby, vykazování přesčasové práce.

►Využití elektrokol pro doručovatele

►Informace k rozpočtu FKSP roku 2023.

►Volba místopředsedkyně/místopředsedy P KOV.

Dotazy nám zodpovídala Zdenka Klírová a Rafael Ferenc

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂

Zápis z jednání najdete v aktualitách pro členy