Jednání P KOV České pošty – 29. 8. 2022

Témata:

►Výběrové řízení na pozici generálního ředitele České pošty.

►Otevřený dopis ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi – bez odezvy ze strany ministerstva. Schůzka J. Budweiserové s ministrem začátkem září.

►Návrh úpravy § 24 odst. 2 Zákoníku práce – ČMKOS se nyní zabývá, je i podpora zaměstnavatelů.

►Covid-náklady představují pro ČP nyní cca 1 miliardu Kč – stále se žádost řeší.

►Notifikace ČNUS pro roky 2018 až 2022.

►Informace ke kolektivnímu vyjednávání.

►Informace o personálních změnách v České poště.

►Organizační změny k 1. 12. 2022.

►Čerpání FKSP k 31. 7. 2022.

►Akce „Milostivé léto“.

►Příprava VII. Sjezdu OS ZPTNS.

►5. 9. 2022 – manifestační mítink pořádaný ČMKOS.

Dotazy nám zodpovídal Miroslav Štěpán, Pavel Ryvola a Rafael Ferenc.

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂

Zápis z jednání najdete v aktualitách pro členy