Jednání P KOV České pošty – 25. 7. 2022

Témata:

►Míra inflace, nezaměstnanost.

►Notifikace ČNUS pro roky 2018 až 2022.

►Poštovní licence – 17. 5. 2022 na ČTÚ proběhlo otevírání obálky k výběrovému řízení na držitele poštovní licence pro období 1. 1. 2023 až 31. 12. 2024.

►Strategie ČP není schválena DR ČP – na strategii ČP se stále pracuje.

►Organizační změny v České poště – k 1. 8., k 1. 9., k 1. 10.

►Volby do výborů základních organizací, slučování ZO.

►Pošta Břeclav 120 – ukončení činnosti.

►Logistický areál ČP v Mošnově.

►FKSP – přehled čerpání za období 01-06/2022.

►Agentury práce – výběrové řízení zatím neprobíhá.

►Nedostatečný počet administrátorů.

►Manifestační mítink pořádaný ČMKOS dne 5. 9. 2022.

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂

Zápis z jednání najdete v aktualitách pro členy