Jednání P KOV České pošty – 26. 9. 2022

Témata:

►Inflace v srpnu 17,2%.

►Demonstrace připravovaná ČMKOS dne 8.10. 2022 ve 12:05 na Václavském náměstí v Praze-PROTI CHUDOBĚ, s podtitulem Pět minut po dvanácté.

►6. 9. 2022 – jednání J. Budweiserové s ministrem vnitra V. Rakušanem.

►7.  9. 2022 – jednání zástupců odborových subjektů se zaměstnavatelem o mzdovém vývoji za přítomnosti generálního ředitele R. Knapa.

►Úhrada Covid-nákladů státem pro ČP.

►Organizační změny v ČP a oznámení ÚP o hromadném propouštění k 1. 12. 2022.

►Chybějící personální kapacity.

►Problém jednokoněk a uzavírání pošty v době hodin pro veřejnost při předávání uzávěrů.

►DPSU – problémy s agenturními zaměstnanci.

►Doprava administrátorů vlastním vozidlem při přesunech na různá pracoviště.

►Čerpání FKSP k 31. 08. 2022.

►Příprava VII. Sjezdu OS ZPTNS.

Dotazy nám zodpovídala Zdenka Klírová a Rafael Ferenc.

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂

Zápis z jednání najdete v aktualitách pro členy