Vláda bude řešit úhradu nákladů

Podnikový koordinační odborový výbor České pošty intenzivně jedná o finančních prostředcích na navýšení mezd zaměstnanců České pošty. Jedná se o uhrazení nákladů na provozování základních poštovních služeb za roky 2013 a 2014 ve výši 1,4 miliardy korun. Provozování základních poštovních služeb ukládá stát České poště zákonem, a proto je na státu úhrada nákladů za objednané služby. Česká pošta zatím nedostala ani korunu. Chybí nám peníze na odměňování a pošťáci z této částky dostanou minimálně 35% do mezd na základě dohody odborů se zaměstnavatelem.
K řešení jsme vyzvali vládu, jednali jsme s premiérem a s ministrem vnitra.
Včera jsme dopisem oslovili také ministra financí se žádostí o vstřícný přístup.