Setkání s německými kolegy

25. a 26. 9. 2023 proběhlo česko-německé setkání zástupců odborů v poštovním a logistickém sektoru. Setkání se konalo v hotelu Golf v Praze, za finanční podpory nadace Friedrich-Ebert-Stiftung. Za českou stranu se ho zúčastnila předsedkyně OS ZPTNS paní Jindřiška Budweiserová a zástupci podnikového koordinačního výboru ČP a za německou stranu předseda DGB Sasko pan Markus Schlinbach, sekretář Ver.di Sasko pan Jens Göbler a členové odborových organizací u Deutsche Post AG. Diskutovalo se o liberalizaci trhu poštovních služeb, počtu zaměstnanců, formách zaměstnávání, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, pracovních podmínkách i odměňování. Němečtí kolegové nás informovali o činnosti podnikových rad na pracovištích, o práci základních odborových organizací u Deutsche Post AG. Také se diskutovalo o přeshraničních službách, zaměstnávání zahraničních pracovníků. Setkání bylo ukončeno s příslibem budoucí spolupráce.

Více obrázků je v členské fotogalerii.