Rovný přístup v odměňování

P KOV České pošty podporuje rovný přístup v odměňování dlouhodobě. Jednáme při každém zvyšování mezd o nutnosti rovného odměňování a odstraňování historických rozdílů ve mzdách. V posledních letech probíhalo zvyšování mezd v rámci stanoveného rozpětí tarifních mezd pro jednotlivé typové pozice, kdy se každý rok toto rozpětí zmenšuje. Výjimka byla v roce 2019, kdy došlo ke stejnému navýšení mzdy o 10 % pro všechny zaměstnance, což si situace vyžadovala.
Mzdovou diskriminaci řešíme delší dobu, byly vedeny soudní spory, kdy zaměstnanec se žalobou bohužel neuspěl. Každý spor je soudy posuzován jednotlivě, podle konkrétních podmínek. Pro spory v případech nerovného přístupu v odměňování je nezbytné mít dostatečné podklady, aby mohly být řešeny ve prospěch zaměstnance. V případech nerovného přístupu neváhejte a obraťte se na svou odborovou organizaci, která vám zajistí právní konzultaci.
Členům našich odborů poskytujeme právní servis zdarma dle Řádu poskytování právní pomoci, včetně zastoupení u soudu.

Přelomový rozsudek: Zaměstnavatelé musí v Praze platit lidem stejně jako v regionech