Jednání se zaměstnavatelem

Na jednání jsme dostali informace o hospodaření firmy za I. pololetí, informace z oblasti personální, vývoj zaměstnanosti, statistiky přesčasové a nadúvazkové práce, čerpání dovolené a vývoj fluktuace a nemocnosti.
Zaměstnavatel představil záměr změn v pobočkové síti, diskuze na toto téma byla velmi vážná, měli jsme mnoho připomínek.
FKSP, diskuze o dalších formách příspěvků pro zaměstnance, aby se využily nevyčerpané prostředky. Zatím bez výsledku, budeme se snažit najít dohodu.
Více se se dozvíte od svých regionálních zástupců 🙂