POŠTOVNÍ SLUŽBY JSOU VEŘEJNÉ SLUŽBY

Dnes jsme předali předsedovi Senátu PČR „Petici za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb“, kterou podepsalo 13 891 zaměstnanců České pošty a občanů České republiky.
Česká pošta má zákonem uložené povinnosti, které vzhledem k rozsahu a vysokým nákladům jsou velkou ekonomickou zátěží. Náklady ročně přesahují dvě miliardy korun, ale stát přispívá maximálně čtvrtinou. Česká pošta tak tyto ekonomicky nevýhodné služby hradí z velké části sama. To znamená neustálé hledání úspor ve všech oblastech. Nejvíce nedostatek peněz pociťují zaměstnanci, kteří pracují za nízké mzdy a často ve špatných pracovních podmínkách.
Více v tiskové zprávě, kterou dostaly výbory základních organizací