15. jednání P KOV České pošty

Na dnešním jednání jsme řešili mnoho témat. Chybějící zaměstnanci, fluktuace, stres zvládání provozu v těchto podmínkách. Organizační změna – úprava pracovní doby u TP řidič – budeme hlídat rozvrhy směn, aby byla dodržena KS v oblasti ustanovení pracovní doby.
Pracovní prostředí a sociální zázemí SPU Malešice a SPU Pardubice, Pošta 120.
Petice za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb – další postup.
Části jednání se zúčastnili zástupci zaměstnavatele – Ing. Vít Bukvic nás seznámil s aktuálními informacemi z DPPL a blízké budoucnosti, jednali jsme o problémech v provozu, oblasti BOZP a ……
Na podrobné informace se zeptejte členů P KOV z vašeho regionu