Jednání se zaměstnavatelem

Jednání o mzdách pro rok 2018 – dnes proběhlo třetí kolo jednání.
Zaměstnavatel předložil na dnešním jednání upravený – navýšený – návrh, který počítá s navýšením tarifních a výkonových mezd u všech profesí a všech typových pozic, kde zvýšil minimální růst tarifní a výkonové mzdy pro všechny zaměstnance oproti předchozímu návrhu.
Jednáme dál o samotné výši přidání a o minimálním navýšení pro všechny zaměstnance, posunujeme se, ale ještě budeme vyjednávat.
Bohužel dnes nedošlo ke shodě na zaručených úrovních mzdy v jednotlivých tarifních stupních v návaznosti na minimální mzdu 12 200 Kč. To ovlivňuje celkový objem peněz na přidání do tarifních mezd.
Zvýšení hodnoty stravenek je předjednáno, ale není úplná shoda na termínu. Jednáme a dále budeme jednat o snížení podílu výkonové mzdy.

Pošťáci si zaslouží lepší mzdy! Stát musí uhradit náklady na základní poštovní služby, které Česká pošta poskytuje na základě zákona o poštovních službách!
Podepište naší petici (ke stažení http://oszptns.cmkos.cz/doc/petice.pdf)

Podrobnosti se dozvíte od svých zástupců v P KOV České pošty