Jednání o mzdách pro rok 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dnes proběhlo další jednání o mzdách pro rok 2018. Při jednání s přihlédnutím k situaci a dosažení maximálního výsledku v rámci současných ekonomických podmínek jsme dojednali:

– Růst tarifních a výkonových mezd o 7,1% pro tarifní zaměstnance od 1. 4. 2018 s tím, že každý zaměstnanec bude mít navýšenu tarifní a výkonovou mzdu minimálně o 1 200 korun
celkem 537,5 milionů korun
– Vyplacení jednorázové odměny každému tarifnímu zaměstnanci ve výši trojnásobku přiznané stálé odměny v roce 2017 (pod čarou) s výplatou za měsíc únor (12. 3. 2018)
celkem 86 milionů korun
– Minimální mzda a zaručené úrovně mzdy v jednotlivých tarifních stupních
celkem 65 milionů korun
– Hodnota stravenky zůstává zatím nezměněna, o jejím navýšení budeme jednat na konci I. pololetí 2018 v závislosti na výnosech
– Poměr tarifní a výkonové mzdy – Výkonová mzda bude snížena o 5% u všech typových pozic, kde v současné době činí 15% a více, mimo pozic vedoucích v provozu. Týká se to cca 20 000 zaměstnanců, kteří tak budou mít větší část mzdy zaručenou a hodnocení dle kritérií pro výkonovou mzdu se bude týkat menší finanční částky.
– Za měsíc leden (12. 2. 2018) bude vyplacena odměna generálního ředitele. Vedoucí zaměstnanec projedná výši a důvody udělení odměny se zaměstnancem, na žádost zaměstnance mu sdělí důvody písemně.
celkem 80 milionů korun.
– Se zaměstnavatelem jsme uzavřelii dohodu o použití finančních prostředků ve výši 45 % z navýšené hodnoty úhrady nákladů základních poštovních služeb nad současný, zákonem stanovený, limit. Tato dohoda je významná, jedná se cca o 200 milionů korun.

Celkově tedy zaměstnavatel do odměňování zaměstnanců pro rok 2018 vynaloží částku ve výši 768,5 milionů korun. O dalších 200 milionů bojujeme. Pro podporu získání těchto peněz jsme sestavili Petici za změnu zákona o poštovních službách, děkujeme za podpisy, máme jich více než 10 000. Sbírejte prosím podpisy dále, čím více jich bude, tím lépe.

Jindřiška Budweiserová