Jednání se zaměstnavatelem

Témata:
Hospodářský výsledek a personální výsledky za leden až červen 2021. Úhrada Covid nákladů – stále v řešení.
Informace z pobočkové sítě – finanční služby, konzultační prodej, obchodní plán, sobotní hodiny pro veřejnost, spolupráce s ČEZ prodej
Informace z logistiky – centralizace dodejen, Depa a DSPU, rušení neobsazených míst, přetíženost doručovatelů, doprava – pilotní projekty, agenturní zaměstnanci
Schválen návrh P KOV – odchodné a navýšené odstupné – sociální program pro zaměstnance – organizační změny k 1. 9. a k 1. 10. 2021
Znovu jsme žádali odměnu za extrémní zátěž pošťáků v době epidemie v roce 2021
Volby do dozorčí rady
FKSP – navýšení příspěvku na setkání zaměstnanců
Akce dvou malých odborových organizací, které vyhlásily stávku – tuto aktivitu nepodporujeme. Jsme pro sociální dialog a vyjednávání!
Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂
Zápis z jednání je dostupný v sekci „AKTUALITY PRO ČLENY“