Jednání P KOV České pošty – 26. 7. 2021

Témata:
  • Navýšení limitu sociální výpomoci a bezúročné půjčky z FKSP – pro všechny případy živelních pohrom – na návrh P KOV
  • Organizační změny k 1. 9. 2021 a k 1. 10. 2021 – projednávání změn v regionech – žádáme zaměstnavatele o sociální program (odchodné pro pošťáky, kteří se blíží důchodovému věku)
  • Volby do dozorčí rady České pošty
  • Logistika – soustavné změny, pilotní projekt sloučení regionů
  • Ekonomika podniku, personální situace, rozdělení státního podniku
  • Fluktuace, absence, velký tlak na zaměstnance, přetěžování – nedostatek střídačů, přestávky na oddech a jídlo, tlaky na obchodní činnost a přiznávání výkonové prémie
  • BOZP a kontroly svazových inspektorů bezpečnosti práce – psychosociální zátěž – průzkum ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem
Dotazy nám zodpovídal R. Ferenc
Více se dozvíte od svých zástupců 🙂