Jednání se zaměstnavatelem

24. 2. 2021 Videokonference
Témata:
– Předběžný hospodářský výsledek roku 2020 a plán 2021
– Personální výsledky, průměrná mzda, nemocnost, práce přesčas a v nadúvazku
– Informace z logistiky, stávající situace a opatření, připravované změny v oblasti technologií, zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance
– Projekt sčítání lidu – rozsah, technické a personální zajištění, harmonogram
– Epidemická situace – zajištění ochranných prostředků zaměstnavatelem, nařízení vlády v rámci protiepidemických opatření, ochrana zaměstnanců na pracovišti
– ….
Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂
Členové najdou podrobné poznámky z jednání v sekci „AKTUALITY PRO ČLENY“