Jednání P KOV

Jednání P KOV České pošty … videokonference
 
Témata:
Ochranné pomůcky – respirátory pro pošťáky ve styku s veřejností
Změny systému typových pozic
Připomínky ke stanovení ukazatelů výkonové prémie v pobočkové síti, změna předpisu OP-3/2019/GŘ, sobotní hodiny pro veřejnost
DLS – motorizovaní listovní doručovatelé – stanovení ukazatelů pro výkonovou prémii – technické vybavení, stejnokroje, pracovní oděvy a pracovní pomůcky
Pracovní úrazy v lednu 2021
Stravenky – přechod zálohového systému pro stravenky dle rozvrhů směn (vyúčtování za 2. pololetí a záloha na leden podle rozvrhu směn)
Kontroly návykových látek na pracovištích logistiky
Elektronické pracovní výkazy
Příspěvky a vyúčtování FKSP za rok 2020
Pošta 120 – pracovní podmínky
Sčítání lidu – zpracování dotazníků na pobočkách
Ekonomické výsledky ČP
Absence – problém zajištění provozu v Covidem zasažených lokalitách
Podpora členů – poskytnuto přes 50 rad v pracovněprávní oblasti a také i v problematice osobní právním servisem OS ZPTNS
 
Dotazy nám zodpovídali I. Feninec, R. Ferenc
 
Řešili jsme toho mnohem víc – zeptejte se svých zástupců 🙂