Jednání P KOV

Témata:
– úhrada nákladů COVID – 19 pro Českou poštu (vliv na růst mezd)
– odměna za vánoční provoz musí být podstatně vyšší s ohledem na ohromnou zátěž zaměstnanců, výplata 12. 2. 2021
– rozvrhy směn
– organizační změna DLS – bez dopadu do zaměstnanosti od 1. 2. 2021
– kontroly alkoholu v provozech České pošty
– očkování pošťáků proti COVID – 19, krizová infrastruktura, nepovinné, postupy
– kolektivní vyjednávání
– předžalobní výzva OHZ (pan Dvorský) k FKSP – zastavení vyplácení příspěvků?
– sčítání lidu – podmínky a příprava
– absence zaměstnanců, evidence pracovní doby, placení práce přesčas
– stravenky – změna systému přídělu podle rozvrhu práce, řešení směn delších 11 hodin
– opatření v logistice
Dotazy nám zodpovídali I. Feninec, R. Ferenc a J. Dybová
Řešili jsme toho mnohem víc – zeptejte se svých zástupců 😊