Jednání P KOV

Témata:
– informace z jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
– zrušení superhrubé mzdy
– projednávání v regionech, pracovní doba a technologické postupy, promítnutí organizačních změn a snižování počtu zaměstnanců do pracovních procesů, kdy se práce obtížně stíhá,
– kultura jednání při končení pracovního poměru z důvodu organizačních změn, často rozhovor není veden s respektem a úctou k odcházejícímu kolegovi, chybí poděkování za práci
– projednávání příloh k rozvrhu pracovní doby na regionech
– sociální program související s organizačními změnami k 1. 3. 2021, P KOV vyjednal se zaměstnavatelem odchodné pro zaměstnance v předdůchodovém věku (1–3 roky) nad rámec odstupného
– FKSP – metodický pokyn, příspěvky na setkání zaměstnanců, forma projednání na regionech
– kolektivní vyjednávání – společný postup a návrh odborů pro kolektivní vyjednávání, stále patová situace
– BOZP – kontroly SIBP a metodické pokyny
– přepočítávání zkrácených úvazků v souvislosti se změnou týdenní pracovní doby
– Depo 702 – Praha, Masaryčka – od 1. 2. budou pracovat balíkoví doručovatelé z Malešic a listovní doručovatelé z Politických Vězňů, bez dopadu do zaměstnanosti
– Přemisťování pošťáků v rámci širokého vymezení místa výkonu práce, což je leckdy likvidační z důvodu absence spojení veřejné dopravy
– Stěhování pošty 120 do Štěrbohol, horší dopravní dostupnost pro zaměstnance, sociální zázemí a pracovní prostředí.
Dotazy nám zodpovídali I. Feninec, R. Ferenc
Řešili jsme toho mnohem víc – zeptejte se svých zástupců 😊