Jednání P KOV ČP 20. a 21. 6. 2023

Témata:

Vládní konsolidační balíček – snížení životní úrovně občanů.

►Odbory zahajují od 27. – 30. 6. 2023 týden protestů.

►Protestní mítink odborů ve veřejné službě a správě v kongresovém sále na Olšance.

►Předání Petice proti odchodu do důchodu v 68 letech a za dřívější odchod do důchodu zaměstnanců v náročných profesích předsedovi Petičního výboru PSP ČR.

►Organizační změny v ČP k 1. 8. 2023.

►Rozklad čerpání FKSP za období 1-5/2023

►Měsíční vyhodnocení úrazovosti v ČP.

►Petice za zachování veřejných poštovních služeb – předmětem jednání pléna Senátu PČR dne 21. 6. 2023.

►PRACUJ PODLE PRAVIDEL – důležité pro ochranu pošťáků – nebojte se pracovat podle předpisů!

►Doručování v režimu D+3 od 1. 7. 2023.

►Rušení 300 poboček.

►Seznámení s projektem vnitropodnikové komunikace ČP v rámci aplikace MUNIPOLIS.

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂

Zápis z jednání najdete v aktualitách pro členy