Jednání P KOV České pošty – 29. 5. 2023

Témata:

►11. 5. 2023 představení konsolidačního balíčku vládou.

►Konfederace prezentovala dopad konsolidačního balíčku na rodiny, zaslala vládě k „balíčku“ své návrhy opatření pro ozdravení veřejných financí ČR.

►15. 5. 2023 vyhlásila ČMKOS stávkovou pohotovost.

►Petice za zachování veřejných poštovních služeb – v Senátu výbor pod vedením senátorky Ing. J. Vítkové připravuje jednání na plénu včetně usnesení.

►P KOV obdržel rozklad čerpání FKSP za období 1-4/2023.

►Pracuj podle pravidel – materiály vypracované P KOV byly distribuovány členům a na pracoviště České pošty.

►17. 5. 2023 – společné jednání všech odborových subjektů se zaměstnavatelem.

►Vyhodnocení úrazovosti – leden–duben.

►Plán transformace České pošty.

►Pilotní program v režimu D+3, od 1. 7. 2023 bude uplatněn tento režim všude.

►Výběrové řízení na finančního ředitele České pošty.

►Sociální výpomoci zaměstnancům z FKSP.

►Organizační změny k 1. 7., k 1. 8. a k 1. 9. 2023.

►Kariérní dny připravené Českou poštou pro končící zaměstnance k 1. 7. 2023 – nabídky pracovních míst.

►Normování spotřeby práce pro adekvátní stanovení personální kapacity.

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂

Zápis z jednání najdete v aktualitách pro členy