25. jednání P KOV České pošty

Kolektivní vyjednávání – návrh zaměstnavatele na prodloužení stávající kolektivní smlouvy ze strany některých odborových organizací byl zcela odmítnut – dohoda odborových organizací působících u České pošty ze dne 19. 11. 2018 na společném stanovisku a odpovědi zaměstnavateli na návrh nové KS nebyla dodržena a zatím nebylo zaměstnavateli společné stanovisko předáno – v tuto chvíli trvá patová situace.
Projednáváme vnitřní předpisy, které zachovávají pracovní a sociální podmínky zaměstnanců pro rok 2019, jednáme soustavně se zaměstnavatelem v rámci sociálního dialogu.
Prioritou pro jednání je především nárůst mezd!
Projednali jsme personální plán v provozu pro rok 2019, požadujeme podrobnější informace a související změny organizace práce.
Vánoční provoz, neobsazená pracovní místa, pracovní podmínky, pracovní pomůcky, vozový park, spolupráce DUS a PS, odměna generálního ředitele a podmínky výplaty, plán produktů AP, bonusová směrnice, organizace práce.
Hostem dnešního jednání byl Ivan Feninec a Petr Ambrus – dostali jsme informace o aktuální situaci, vnitřních předpisech o odměňování, pracovních a sociálních podmínkách zaměstnanců pro rok 2019.
Na podrobné informace se zeptejte členů P KOV z vašeho regionu 🙂