Jednání P KOV České pošty – 31. 10. 2022

Témata:

►Inflace v září 18 %, míra nezaměstnanosti 3,5 %, vysoké ceny energií.

►Demonstrace „PROTI CHUDOBĚ“ pořádaná ČMKOS 8. 10. 2022 na Václavském náměstí.

►Úhrada Covid-nákladů státem pro ČP – žádost byla předložena k připomínkám ministerstvu průmyslu a obchodu a ministerstvu financí

►13. 10. 2022 – vyhlášení Petice za zachování veřejných poštovních služeb, kterou sestavil Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb.

►25. 10. 2022 – žádost na generálního ředitele R. Knapa o navýšení mimořádné odměny.

►Výběrové řízení na generálního ředitele České pošty bylo vypsáno Ministerstvem vnitra.

►Organizační změny v divizi logistika k 1. 10. 2022.

►16. 11. 2022 – jednání zaměstnavatele a odborových subjektů o tarifních mzdách pro rok 2023.

►Chybějící personální kapacity, velké zátěže.

►Škodní komise – je velice důležité nastavit jednotný systém pro všechny oblasti ČP.

►Řešení zástupů při nízkém počtu administrátorů

►Přípravu rozpočtu FKSP pro rok 2023.

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂

Zápis z jednání najdete v aktualitách pro členy