Jednání P KOV České pošty – 30. 5. 2022

Témata:

►11. 5.  2022 – jednání zástupců odborů se zaměstnavatelem.

►Stoupající inflace – výrazně vyšší než v EU, v dubnu již 14,2 %.

►Informace o průběhu VIII. Sjezdu ČMKOS, informace z jednání Rady ČMKOS.

►Seminář „Hospodaření a daně“ pořádaný OS ZPTNS v Berouně.

►Přípravy na VII. Sjezd OS ZPTNS – připomínky k návrhům dokumentů.

►Zřízení nových pracovních míst od 1. 6. 2022 – naplnění smlouvy o spolupráci se společností ČEZ prodej.

►Hromadné propouštění ke dni 1. 9. 2022.

►Mimořádná odměna GŘ – ve výši 3 100 Kč.

►Prověrky BOZP na jednotlivých pracovištích České pošty jsou průběžně zahajovány.

►Výzva předsedkyně P KOV ČP na předsedy ostatních odborových organizací v působnosti České pošty připravit společný návrh Kolektivní smlouvy.

►Dopady organizačních změn k 1. 5. 2022

►Outsourcing dopravy nad 3,5 t.

►Třídící centrum DSPU Mošnov.

►Evidence pracovní doby, výkazy práce a práce přesčas.

►Aktuální informace, výsledky hospodaření podniku.

►Poštovní licence pro roky 2023 až 2024 vypsané výběrové řízení ČTÚ.

Organizační změny k 1.7.2022.

►Rozbor fluktuace ČP, průzkum mezi zaměstnanci.

►Informace týkající se FKSP – rozpočet.

►Seminář BOZP v Berouně.

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂

Zápis z jednání najdete v aktualitách pro členy