Jednání P KOV České pošty – 27. a 28. 4. 2022

Témata:

►Informace z jednání Rady ČMKOS-příprava VIII. Sjezdu ČMKOS.

►Přípravy na VII. Sjezd OS ZPTNS.

►Organizační změna k 1. 5. 2022 – organizační struktura DSPS.

►Setkání výborů ZO s vedením ČP dne 5. 4. 2022 – aktuální situace ČP, připravovaná transformace, záměry ,..

►Outsourcing dopravy nad 3,5 t.

►Informace o ČEZ přepážkách České pošty.

►Měsíční vyhodnocení úrazovosti za měsíce únor a březen 2022.

►DSPU Mošnov – nové třídící centrum, kam budou směřovat zásilky z Asie.

►Hospodaření České pošty – firma je nadále ve ztrátě.

►Prověrky BOZP na jednotlivých pracovištích České pošty.

►Výhody pro členy OS ZPTNS, tj. T-MOBILE BENEFIT, slevy u CA INVIA.

►Aktuální informace, výsledky hospodaření podniku.

►Organizační změny k 1. 7. 2022 –  v souvislosti s nákupem služeb dopravy nad 3,5 t.

►11. 5. 2022 – společná schůzka zaměstnavatele a odborů.

►Připravované semináře pořádané OS ZPTNS.

Dotazy nám zodpovídal Martin Kment, Ivan Feninec a Rafael Ferenc

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂

Zápis z jednání najdete v aktualitách pro členy