Neúnosná situace České pošty a pošťáků

Na jednání podnikového výboru jsme se zabývali nefér podmínkami, které pro veřejné poštovní služby nastavil stát. Dopady do ekonomiky jsou obrovské a nejvíc to odnášejí pošťáci.

Poslali jsme otevřený dopis ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi, aby se jako zakladatel situací zabýval.

Vážený pane ministře,

ekonomická situace České pošty je vážná a ještě vážnější je, že se podnik do finančních potíží dostal především v důsledku nespravedlivě nastaveného systému úhrady nákladů univerzální služby. Zákon poště ukládá poskytování služeb, které jsou ztrátové, a poskytované kompenzace tyto ztráty pokrývají jen z části. Důsledkem dlouhodobého poskytování ztrátových služeb je výrazné podinvestování podniku. Chybějící finance se negativně promítají nejen do jeho rozvoje a služeb, ale hlavně do odměňování pošťáků a jejich pracovních podmínek. Probíhající úsporná opatření a organizační změny spojené s velkým propouštěním znamenají nadměrnou zátěž pro zbývající zaměstnance a zároveň ohrožují kvalitu poštou poskytovaných služeb.

Stát jako vlastník podniku musí nastavit spravedlivé podmínky pro poskytování veřejných poštovních služeb srovnatelně s ostatními veřejnými službami. Pošta funguje v konkurenčním podnikatelském prostředí, nemůže být takto zatížena.

Velkým problémem je notifikace úhrady nákladů základních poštovních služeb Evropskou komisí za období 2018–2022. Stát poště za toto období dluží kompenzace v celkové výši 6 miliard korun. Musí tak nedostatek cash flow pokrývat provozními úvěry. Úroky z těchto úvěrů ve výši cca 250 milionů korun, které musí platit v letošním roce, by znamenaly pro pošťáky růst mezd o 3 %. Mzdy pošťáků zaostávají za průměrnou mzdou v České republice již mnoho let a situace se rok od roku zhoršuje. Průměrná mzda zaměstnanců České pošty je o 8 000 Kč nižší. Drastická inflace, která v květnu 2022 dosáhla dokonce 16 %, zasáhla už tak nízkou reálnou mzdu pošťáků. Je třeba najít finanční prostředky pro odměňování, aby byla zachována kupní síla zaměstnanců České pošty. Adekvátní úhrada nákladů univerzální služby by zajistila spravedlivé finanční ohodnocení velmi náročné a zodpovědné práce. Další finance na odměny pošťáků by měly být částečně řešeny kompenzací škod České poště, které vznikly v období epidemie COVID-19. Česká pošta jako jeden z mála podniků dosud žádné kompenzace nedostala. Zde má stát také obrovský dluh ke svému podniku i k jeho zaměstnancům.

Restrukturalizace, která probíhá již čtyři roky, je pro pošťáky hodně bolestná. Přesto vnímáme, že vzhledem k měnícím se podmínkám v oblasti poštovních služeb, především kvůli masivní digitalizaci komunikace, jsou změny nutné. Nepopulární změny přinesly velké úspory v nákladech, a přesto to pořád nestačí.

Pošta a pošťáci jsou ve velké nejistotě. Transformace podniku stále probíhá. Změna ve vedení a řízení podniku uprostřed transformačního procesu neřeší problémy samotné České pošty ani pošťáků. Kontinuita započatých změn je nesmírně důležitá, obzvláště pro zlepšení situace státního podniku, a tím také jeho zaměstnanců.

Pošťáci obětavě poskytují služby veřejnosti za všech okolností. Je nezbytné, aby stát co nejdříve nastavil férové podmínky pro Českou poštu a pošťáci konečně mohli pracovat za adekvátní mzdy a v důstojných podmínkách.

Děkuji za vstřícné řešení situace

Bc. Jindřiška Budweiserová, MBA

předsedkyně P KOV Česká pošta, s. p.

předsedkyně OS ZPTNS

Dopis ke stažení