Jednání P KOV České pošty – 22. 11. 2021

Jednání P KOV České pošty … videokonference

 

Témata:

– Covid opatření, ochranné prostředky, testování, absence

– ekonomika podniku – ztráta, náklady na univerzální službu, organizační změny

– mimořádná odměna za zvýšený provoz říjen – listopad – pro provozní zaměstnance v návaznosti na odpracované hodiny v tomto období – průměrně 1500 Kč – výplata dne 12. 12.

– FKSP 2022 – příprava – rozpočet, příspěvky pro zaměstnance

– agenturní zaměstnanci

– fluktuace, rušení neobsazených míst, absence, velký tlak na produkty, přetěžování – nedostatek střídačů, přestávky na oddech a jídlo, čerpání dovolené

– BOZP a kontroly svazových inspektorů bezpečnosti práce – zátěže, manipulace s břemeny, pracovní úrazy

 

Dotazy nám zodpovídal I. Feninec a R. Ferenc

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců.