Jednání P KOV České pošty – 15. 12. 2021

Témata:

 • Covid opatření, ochranné prostředky, testování, absence
 • ekonomika podniku – ztráta, náklady na univerzální službu, organizační změny
 • FKSP 2022 – příprava – rozpočet, příspěvky pro zaměstnance – jednání 16. 12.
 • pošta 120 – mezinárodní provoz
 • PS – hodiny pro veřejnost
 • připravované organizační změny
 • vánoční provoz – velké absence, vysoká intenzita práce
 • agenturní zaměstnanci
 • BOZP a kontroly svazových inspektorů bezpečnosti práce – zátěže, manipulace s břemeny, pracovní úrazy, nově zařazené nemoci z povolání, prověrky BOZP – závěrečné zprávy
 • mzdový růst pro rok 2022
 • doprava nad 3,5t

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂