Jednání P KOV České pošty

Jednali jsme o mzdovém růstu od 1. 4. 2019, desetiprocentní růst tarifních mezd je minimum – jedná se o 1,2 miliardy korun navíc. Diskutovali jsme znovu podmínkách čerpání FKSP, našem kompromisním návrhu, kde preferujeme sociální aspekt. Za důležité považujeme sociální výpomoci, příspěvky na dětské tábory, na rekreaci zaměstnanců a setkání zaměstnanců. Příspěvek formou poukázek. Samozřejmostí jsou dary k životním a pracovním výročím, stejně jako bylo sjednáno v poslední kolektivní smlouvě. Připomínáme, že z FKSP dostane každý zaměstnanec příspěvek na stravenky v celkové hodnotě cca 4 000 korun za rok 2019, další, podstatně vyšší příspěvek je z nákladů zaměstnavatele.
BOZP, kontroly svazových inspektorů, pracovní podmínky a sociální zázemí zaměstnanců, odměna generálního ředitele za první čtvrtletí, plán produktů AP na rok 2019, připravované organizační změny a změna obchodní a cenové politiky ČP – projednávaná témata
Hostem jednání byl Ivan Feninec a Rafael Ferenc – jednali jsme o mzdovém nárůstu od 1. 4. 2019, o FKSP a předpisech o odměňování. Dostali jsme informace o připravovaných organizačních změnách a o aktuální situaci.
Na podrobné informace se zeptejte členů P KOV z vašeho regionu 🙂