Česká pošta

Zvýšení tarifních mezd o 10 % od 1. 4. 2019, které jsme vyjednali, dnes potvrdila na svém mimořádném jednání za účasti ministra vnitra Jana Hamáčka i Dozorčí rada ČP.
Jedná se o ekonomickou a finanční kondici podniku související s navýšením mezd – 1,2 miliardy korun, a také nutné finance na připravovanou restrukturalizaci.
Je zcela zřejmé, že špatný výsledek hospodaření, je především důsledkem provozování ztrátových základních poštovních služeb, který stát České poště zákonem ukládá.
Od roku 2013, kdy byl plně liberalizován trh poštovních služeb, musela Česká pošta pokrýt náklady těchto ztrátových služeb ve výši 11,8 miliardy korun. Stát uhradil pouze 3,1 miliardy korun. Rozdíl je obrovský a žádný podnik by takovou zátěž ekonomicky nezvládl.
Odpovědnost státu je zcela zřejmá!