Jednání P KOV České pošty 9. 10. 2023

Témata:

►Transformační plán ČP

►Ekonomická situace České pošty

►Organizační změny k 1. 1. 2024

►Problémy v provozu, neobsazená pracovní místa

►Zpráva o udržitelném rozvoji České pošty

►Jednání se zaměstnavatelem dne 25. 10. 2023 – mzdový vývoj, transformace

►Rušení a slučování oblastních pošt v regionech

►Snižování počtu zaměstnanců v IT (PKU)

►PRACUJ PODLE PRAVIDEL –  jediná cesta pro pošťáky

►Neomluvené absence na pracovištích, nárůst krádeží

►Pracovní skupiny odborů a zaměstnavatele pro provozní problémy (DL a DSPS) na úrovni regionů. Odbory považují za vhodné, aby schůzky probíhaly za přítomnosti PS a Logistiky současně

►Práce s organizační kartou pošty a nastavováním pracovních procesů na základě průběžného hodnocení dostupných dat. Postup při výpadku vyvolávacího systému

Na podrobnosti se zeptejte se svých zástupců 🙂

Zápis z jednání najdete v aktualitách pro členy