Jednání o mzdách

Dnes proběhlo další jednání o mzdách roku 2023. Oproti původnímu návrhu zaměstnavatel předložil návrh pro jednání růstu mezd, a to ve výši 5,4 %, celkem 397 300 000 Kč osobních nákladů oproti původnímu návrhu zaměstnavatele v objemu 227 000 000 Kč (navýšení o 3,5 %).Stále trváme na zvýšení mezd minimálně o 10 %. Vzhledem ekonomické situaci jsme se dnes ale dohodli na růstu mezd o 5 % od 1. 4. 2023 a zvýšení hodnoty stravenky na 100 Kč (0,4 %) s tím, že jednání o mzdovém vývoji budou pokračovat v červnu, po zhodnocení vývoje ekonomické situace České pošty.

Přidání není dostatečné, ale chtěli jsme, aby pošťáci dostali teď alespoň přidáno to, co podnik může momentálně při ztrátovém hospodaření dát. Přidání bude dle jednotlivých profesních skupin s přihlédnutí k výdělkové úrovni ve srovnání s trhem a k fluktuaci v jednotlivých profesních skupinách. Nejvíce dostanou přidáno pošťáci s nejnižšími mzdami.

FKSP – projednali jsme rozpočet, ale jednání bude pokračovat o zásadách tvorby a čerpání FKSP tak, aby byly odsouhlaseny všemi odborovými organizacemi.