Jednání o mzdách

Dnes proběhlo další jednání o mzdách roku 2023. Oproti původnímu návrhu z listopadu zaměstnavatel předložil návrh vyššího růstu mezd, a to ve výši 5 %, celkem 375 000 000 Kč osobních nákladů. V návrhu je přidání koncipováno dle jednotlivých profesních skupin s přihlédnutí k výdělkové úrovni ve srovnání s trhem a k fluktuaci v jednotlivých profesních skupinách. Zároveň byly odbory informovány o ekonomické situaci podniku, kdy je opět ve ztrátě za rok 2022 a ještě větší ztráta je očekávána v roce 2023, pokud nedojde k urychleným legislativním změnám.

S návrhem jsme nesouhlasili, považujeme ho za nedostatečný.

Další jednání o mzdách a FKSP roku 2023 bude 15. února 2023