Jednání mezi odbory a zaměstnavatelem

Dostali jsme informace od ředitelů o hospodaření podniku, z oblasti IT, obchodu a provozu. Byla prezentována podrobná analýza z oblasti personální a představen adaptační proces pro nové zaměstnance.
Nejdůležitější bodem jednání byla navýšená odměna na základě hospodaření za rok 2016.
Od 1. dubna do 31. prosince bude všem tarifním zaměstnancům vyplácena měsíčně odměna v celkové částce 260 milionů korun, což je o 110 milionů více, než jsme očekávali.
Připomínám, že od 1. dubna bude navýšena tarifní mzda cca 25 000 zaměstnancům o 2,6% – to je 156 milionů korun v roce 2017.
Podrobné informace dostanete od svých regionálních zástupců 🙂