Informace pro pošťáky – růst mezd

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vyjednávání o mzdách pro rok 2021 se posunulo. Od 1. 4. 2021 vzrostou mzdy o 3,9 %, tedy v průměru o 1 050 Kč. Další růst mezd je závislý na úhradě nákladů za COVID státem. Ministr vnitra Jan Hamáček žádá o úhradu nákladů České pošty v době pandemie ve výši 750 000 000 Kč, úhradu nákladů musí schválit vláda.

Pokud Česká pošta dostane úhradu nákladů za COVID v plné výši, mzdy se zvýší ještě o 1,2 %, tedy by byl mzdový nárůst 5,1 % a pošťáci dostanou v červenci mimořádnou odměnu, která by měla přispět ke zvýšení ročního příjmu. V opačném případě budeme ještě se zaměstnavatelem jednat.

Mimořádná odměna za vánoční provoz bude vyplacena se mzdou za leden 2021, jednáme o jejím navýšení v souvislosti s extrémním provozem.

Projednán byl rozpočet a čerpání FKSP pro rok 2021. V příštím roce můžete obdobně jako letos čerpat příspěvky na dětské tábory, rekreace v rekreačních zařízeních ČP, individuální rekreace, setkání zaměstnanců a bývalých zaměstnanců. Budou poskytovány dary, příspěvek na stravování a můžete požádat o sociální výpomoc či půjčku.

Pošťáci by si zasloužili lepší mzdové a pracovní podmínky, jednání byla těžká, protože Česká pošta je ve velké ztrátě a chybějící finance jsou velkou překážkou. Podstatné je, aby změny, kterými pošta prochází opravdu přinesly lepší kondici podniku.

 

Jindřiška Budweiserová