Aktiv základních odborových organizací OS ZPTNS působících v České poště

9. 4. 2024

Na jednání, kterého se zúčastnilo více než 120 členů a zástupci vedení České pošty, jsme se zabývali především situací České pošty a nadcházející transformací.

Hlavním tématem bylo připravované dělení podniku, budoucnost České pošty a Balíkovny. Diskutovali jsme o Kontaktní síti, podmínkách listovních doručovatelů, zátěží a budoucích agendách. S vedením jsme řešili problémy, které pošťáky nejvíce trápí. Stále jsou to mzdy, které jsou velmi nízké ve srovnáním s průměrnou mzdou ve státě i s logistickými společnostmi a velký stres a zátěže zaměstnanců.

PRACUJ PODLE PRAVIDEL

Důležité jsou stále legislativní podmínky financování veřejných poštovních služeb, které je třeba spravedlivě nastavit.

Věnovali jsme se připravovaným změnám důchodového a sociálního systému a pracovního práva. Nesouhlasíme s výpovědí bez udání důvodu!!!

Více informací se dozvíte od účastníků aktivu, předsedů a členů základních odborových organizací.

Prezentaci z jednání najdete v aktualitách pro členy