ZO JČ a V - oblast Žďár nad Sázavou Jižní Čechy a Vysočina 24.5.2016

ZO JČ a V - oblast Žďár nad Sázavou

Jižní Čechy a Vysočina

24. května 2016

Dne 24.5.2016 se uskutečnilo jednání výboru ZO oblast Žďár n/S., bez účasti nového manažera   obvodu, omluvil se vedoucí depa. Hlavním problémem v obou sítích je trvalý nedostatek zaměstnanců. Např. ze specializované přepážky pojišťovny odchází obě pracovnice, takže budou omezeny hodiny pro veřejnost u této služby, na dodejnách zase musí doručovat i vedoucí dodejen a

na všech pracovištích se tím zvyšuje únava a stres. Od června dochází ke zvýšení pracovního úvazku na poště Nové Veselí, kde nebyly správně vyhodnoceny pracovní postupy. Na jiných se zase bohužel snižují, ale podmínky se sjednocují. KOV JM schválil změny v Zásadách hospodaření FKSP, které navrhovala naše organizace.

Cílem naší práce zůstává udržení členské základny a získávání nových členů odborů.

 

Miloslav Hladík, člen výboru ZO


© Robert@Jaluvka.cz 2010