Aktiv základních organizací P KOV České pošty 5.12.2017

Na jednání jsme se především zabývali situací zaměstnanců České pošty. Hlavním tématem byl sociální dialog a mzdová jednání ...

Prohlášení základních organizací OS ZPTNS P KOV České pošty 5.12.2017

Pošťáci si zaslouží vyšší mzdy, lepší pracovní prostředí a kvalitní vybavení pro práci! 
Mzdy zaměstnanců České pošty dlouhodobě stagnovaly a stále hluboce zaostávají za průměrnou mzdou ...

Petice P KOV České pošty 5.12.2017

OS ZPTNS sestavil Petici za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb.
Petice je adresovaná ...

AKTUALITY Západní Čechy 24.2.2017

V Plzni se uskutečnilo veřejné jednání zaměstnanců obvodních pošt Plzeň 1 a Plzeň 23, dodejen a Depa. ...

AKTUALITY Západní Čechy 14.2.2017

V Plzni proběhlo pravidelné jednání VZO a KOV. Výboru byly podány informace z jednání P KOV, o stavu členské základny, připravovaných prověrkách BOZP, probíhajících organizačních změnách v regionu ...

Jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou P KOV České pošty 16.12.2016

Milé kolegyně, milí kolegové,
 
v pátek proběhlo jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou, ministrem Milanem Chovancem za přítomnosti generálního ředitele Martina Elkána, předsedy Dozorčí rady České pošty Jana Mareše. ..

VI. sjezd OS ZPTNS P KOV České pošty 26.11.2016

Ve dnech 25. - 26.  listopadu 2016 se konal VI. sjezd Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb v hotelu Olšanka v Praze za účasti 141 delegátů s hlasem rozhodujícím...

Prohlášení VI. sjezdu OS ZPTNS P KOV České pošty 26.11.2016

Prohlášení VI. sjezdu
Odborového svazu zaměstnanců poštovních,
telekomunikačních a novinových služeb

 

Sjezd bere na vědomí současnou situaci v České poště, týkající se nutného řešení nadměrné zátěže a neúměrné fluktuace v provozech, potřebného navyšování mezd a přibližování se průměrným mzdám v České republice i regionech a dalších oblastí....

 

Jednání o růstu objemu mzdových prostředků P KOV České pošty 24.11.2016

Dne 24. 11. proběhlo druhé kolo jednání o navýšení objemu mzdových prostředků pro rok 2017. Oproti původnímu návrhu zaměstnavatele vyjednal Podnikový výbor v čele s předsedou Karlem Koukalem v podstatě dvojnásobnou částku ...

Aktuality KOV JČ a V Jižní Čechy a Vysočina 7.11.2016

Jednání výboru v Rožmberku nad Vltavou za účasti předsedkyně OS Jindřišky Budweiserové a naší právničky Kláry Holubové bylo určeno tentokráte pro dva zástupce z každé oblasti, kde působí 3 základní organizace sdružené v KOV.

© Robert@Jaluvka.cz 2010