Testování zaměstnanců

Testování zaměstnanců:

 • Povinnost zaměstnavatelů testovat zaměstnance.
 • Dle vládního nařízení by testování mělo být ve společnostech s min. 250 zaměstnanci zahájeno dne 3. 3. 2021 a od dne 12. 3. 2021 by neměl mít na pracoviště přístup zaměstnanec, který nemá negativní test.
 • Testování musí probíhat minimálně 4x do měsíce, resp. po sedmi dnech.

Zaměstnanci, který odmítne testování, bude znemožněn přístup na pracoviště. Neodpracovaná doba bude považována za překážku v práci na straně zaměstnance bez náhrady mzdy a bez nároku na stravenku.

Nemusí se testovat:

 • Zaměstnanci, kteří prodělali covid-19 a od jejichž prvního PCR testu neuběhlo více než 90 dní a nemají příznaky nemoci. Nutno doložit potvrzením.
 • Zaměstnanci pracující 100% na home office.
 • Zaměstnanci, kteří se otestují z vlastní iniciativy a předloží potvrzení o negativním PCR testu na SARS-CoV-2, nebo POC antigenním testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který se vztahuje k datu, kdy by prováděl test zaměstnavatel.

Způsoby testování:

 • Zaměstnavatel zajistí testování na pracovišti prostřednictvím poskytovatelů zdravotnických služeb provádějících antigenní testování
 • Zaměstnavatel zajistí testování na pracovišti testy, které lze použít laickou metodou, tzv. samotestování.
 • Od 1. 3. 2021 by mělo probíhat testování v Malešicích + na dalších objektech Mezinárodní pošta 120 – areál K Hrušovu, Horní Počernice, Říčany
 • Dne 3. 3. 2021 a 4. 3. 2021 proběhne testování na Jindřišské
 • Jednáme s dalšími společnostmi o možnosti testování
 • Probíhá formou hrazených antigenních tesů zdravotními pojišťovnami

 

Zajištění testování:

Na pracovišti prostřednictvím poskytovatelů zdravotnických služeb – již běží. Dne 1. 3. 2021 se začalo testovat v Malešicích. Dne 3. a 4. 3. proběhne testování na Jindřišské (na první termín je objednáno 339 zam., a to bylo ještě na dobrovolné bázi). Jednáme s dalšími poskytovateli, tak abychom mohli testovat i v regionech a poskytovatelé si v současné době vyřizují příslušná povolení, aby mohli testovat na našich pracovištích

Na pracovišti prostřednictvím samotestů – tam, kam se nám nepodaří dostat poskytovatele zdravotnických služeb, nebo na menších provozovnách, zásobíme zaměstnance samotesty, dodáme metodiku a zaměstnanci se budou samotestovat pod dohledem příslušného vedoucího, nebo pověřené osoby na pracovišti, na místě k tomu určeném (možnost testování i v bydlišti, v odůvodněných případech). Nákup samotestů je již zajišťován správou majetku v souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví od jimi schváleného dodavatele. Distribuce samotestů bude probíhat prostřednictví divize logistiky stejně, jako distribuce respirátorů a roušek

Mimo pracoviště na odběrových místech – tam, kde nebude možno zajistit testování na pracovišti (např. zpočátku nemusí být k dispozici testy na samotestování), se budou zaměstnanci za využití asistence zaměstnavatele (vedoucí a příslušný HR) při určení místa a registraci k testování testovat sami. Toto rovněž platí pro zaměstnance, kteří jsou v pohybu a nemohli by se zúčastnit testování na pracovišti. Vždy však platí, že každý zaměstnance se musí testovat po sedmi dnech.

 

Evidence testování:

Vzhledem k nutnosti doložit kontrolním orgánů testování všech zaměstnanců a vzhledem k refundaci samotestů zdravotními pojišťovnami, bude nutná pravidelně aktualizovaná evidence testovaných zaměstnanců – eviduje HR (vytváříme aplikaci na HR portále, máme připraven také proces ve formě xls tabulek).

 • Zaměstnanci, kteří se testovat nemusí (pozitivní test – 90 dní, 100% home office)
 • Zaměstnanci, kteří byli otestování na pracovišti prostřednictvím poskytovatele zdravotnických služeb
 • Zaměstnanci, kteří se otestovali sami a přinesli potvrzení
 • Zaměstnanci, kteří byli otestováni na pracovišti samotestem (důležité pro refundaci testů ze zdravotních pojišťoven)

Zatím není ze strany MZR, případně ze zdravotních pojišťoven schválena metodika, co a jakým způsobem, resp. jaké údaje hlásit, pokud budeme mít informace, poskytneme obratem. Základní údaje však budou jméno, příjmení, rodné číslo bez lomítka a zdravotní pojišťovna.

Časté dotazy a odpovědi

Doba testování (samotest i test v testovacím centru) s posuzuje jako výkon práce?

ANO

Je známo do kdy povinnost testování bude trvat – do konce nouzového stavu, do odvolání?

Není v současnosti známo, platné opatření je na dobu neurčitou

Otestování na jiném místě např. u lékaře – jak zaměstnanec musí doložit?

Doloží potvrzení o testu z odběrového místa/lékaře s výsledkem testu.

Jaké jsou podmínky skladování samostestů?

Bude známo až uvidíme návod výrobce u konkrétních dodaných testů

Antigenní testy někdy vykáží falešnou pozitivitu. Zaměstnanec se musí objednat na PCR test a v současné době na něj čeká třeba 3 dny. PCR test bude negativní, jak se bude posuzovat a vykazovat doba čekání na PCT test?

Zaměstnanec je považován za pozitivního a musí do karantény.

Pokud je zřízeno testovací centrum ČP, musí zaměstnanci všech provozoven na test do tohoto centra nebo vedoucí (např. vedoucí oblastní pošty) určí provozovny, které budou dělat samotesty? Jde o to, aby se ztrácel minimálně čas nutný na testování, aby neztratili 2 hodiny cestováním na test do centra. Aby se minimalizovaly náklady na náhradní zajištění provozu pošty.

Záleží na konkrétní situaci a množství samotestů, které budou k dispozici.

Bude nějak ošetřeno zneužívání samotestů, respirátorů např. pro rodinné příslušníky? Např. na jednokoňky přijde balení 25 testů.

K testu se zpětně doloží výsledek testu proti podpisu, takže není možné zneužití